img

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do tří let včetně (do dne čtvrtých narozenin), v kolektivu maximálně čtyř dětí.

Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby. Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti. Mikrojesle jsou pro rodiče dětí poskytovány zdarma.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Adresa pobočky: 

28. října 1143,  277 11 Neratovice

Telefon: 722 18 18 00

Otevírací doba:

Provoz mikrojeslí od pondělí do pátku od 7:30 do 15:30.

Jak to u nás vypadá?


Mikrojesle jsou pilotním projektem Ministerstva práce a sociálních věcí.

Mikrojesle jsou zařízením, které pečuje o děti jeslového věku.

 

Mikrojesle Neratovice – Foxíkovy mikrojesle Neratovice – provozuje nezisková organizace Pro Jesle – care & edu o.p.s. Mikrojesleprovozuje uvedená nezisková organizace na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí odboru realizace programů ESF –veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti, rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/069/0011321 vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost.

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu Foxíkovy mikrojesle Neratovice, prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011321

img