Výpis z obchodního rejstříku

Povolení Hygienické stanice Hl. m. Prahy

Povolení Hasičského z.s. hl. m. Prahy

Pojištění